Ас атасы нан туралы әнгіме

Ас атасы нан туралы әнгіме

  • Нан оте касиетти жане киели тагам! Нанды ата - бабаларымыз бир туйрин жерге тастамай касиеттеген.Отан ушин согыста кан тогилсе,нан ушин тылда тер тогилген.Нан канша адамды аштыктан,олимнен куткарган.Улы Отан согысынан кейин елимизди аштык жайлады.Сол кезде Казактын жерине бидай егилди.Орысша-целинаны оркендету деген уранмен жаппай халыкты сонын ишинде жастарды жумыска жумдырды.Мине сол кезден бастап елимиз нанга бай ел болып саналады. Жас урпак сол касиетти нанды аяк астына лактырмай багалай билуи керек.